Компания Украинский Клуб Аграрного Бизнеса: информация, отзывы о работодателе Украинский Клуб Аграрного Бизнеса


Отзывы о компании

Компания Украинский Клуб Аграрного Бизнеса

Украинский Клуб Аграрного Бизнеса, ukrainskiy dom agrarnogo biznesa

Днепропетровск, Украина
Громадська організація "Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (далі за текстом Статуту – "Організація") є місцевою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 1.2 Назва Організації:повна: Громадське об’єднання "АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ"скорочена: "УКАБ"; 1.3 Організація є громадською організацією, що створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України "Про об’єднання громадян", іншими нормативно-правовими актами та цим статутом (далі за текстом - Статут). 1.4 Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. 1.5 Організація є неприбутковою організацією відповідно до законодавства України, не здійснює підприємницької діяльності, діє без мети отримання прибутку. 1.6 Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації і згідно з законодавством України може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені. 1.7 Організація має рахунки в банках, печатки і штампи зі своїм найменуванням, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються у встановленому порядку. 1.8 Організація використовує власну символіку, яка затверджується загальними зборами членів Організації (далі за текстом – Збори). Символіка Організації підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 1.9 Втручання органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, а також у діяльність інших об'єднань громадян не допускається, крім випадків, які передбачені законодавством України. 1.10 Діяльність Організації поширюється на територію міста Києва. 

Отзывы о работе в Украинский Клуб Аграрного Бизнеса

гость (Руководители проектов)

 Хотел к ним устроиться предложили маленькую зарплату и не выгодные условия
2010-10-14 02:00:00
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Добавить зарплату
Добавить зарплату
Добавить фото с работы
Добавить фотографии с работы
Карта сайта: